Protest DLA i Sevibusa zasadny – będzie zmiana wykonawcy na liniach w Siechnicach

Wyniki przetargu na linie strefowe w Siechnicach są już ostateczne – Krajowa Izba Odwoławcza uznała protest Konsorcjum firm DLA i Sevibusa. Jak informuje Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia:

W przedmiotowym postępowaniu wniesione zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które Zamawiający uznał w całości. W takim przypadku, zgodnie z
art. 186 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił wcześniejszą czynność wyboru i dokonał nowego wyboru oferty Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający podaje nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:
cena (pkt)

Razem pkt

1.

Konsorcjum firm:

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

1. BUS MARCO POLO Wratislavia 1992 Sp. Zo.o.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.
ul. Opolska 50
55-200 Oława

2.

Konsorcjum firm:

100 pkt

100 pkt

3. Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp.zo.o.
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław

4. Sevibus Sp. zo.o.
Ul. Chrzanowskiego 28
51-141 Wrocław

Rozstrzygnięty przetarg oznacza, że prawdopodobnie 1 września pożegnamy Polbus-PKS z regularnych linii komunikacji miejskiej. Zaś na linie 900L/P, 901, 910 wejdą autobusy DLA i Sevibusa.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter