Ulica Przyjaźni pójdzie do remontu, ale…

Spółka Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłosiła przetarg nieograniczony na: “Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie jezdni oraz torowiska tramwajowego w ulicy Przyjaźni”.

Zakres prac obejmie m.in.:

 • remont ul. Przyjaźni na odcinku 1068,05 m,
 • remont ul. Wałbrzyskiej na odcinku 91,75 m,
 • remont istniejącego torowiska o długości 1202,58 m wraz z zabudową rozjazdów w rejonie pętli Klecina,
 • remont wlotów ulic poprzecznych:
  • ul. Braterskiej
  • ul. Przyjaźni – sięgacz,
  • ul. Rodzinnej,
  • ul. Krzyckiej,
  • ul. Skrajnej,
 • budowę i remont chodników,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
 • przebudowę trakcji tramwajowej wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego,
 • budowę Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych (MTKK),
 • przebudowę kolizyjnego uzbrojenia terenu:
  • sieć wodociągowa,
  • kanalizacja deszczowa,

Zadanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej prace będą prowadzone na ul. Przyjaźni, zaś drugą część obejmie remont pętli tramwajowej Klecina.

Według specyfikacji zamówienia, ul. Przyjaźni, wbrew temu, co zapewniano w mediach lokalnych, po zakończeniu prac wciąż będzie ulicą jednokierunkową z jednotorem tramwajowym.

Przystanek autobusowy Klecina zostanie przesunięty przed most Kleciński. Na pętli tramwajowej zostanie zamontowany rejestrator zdarzeń umożliwiający dokładny zapis czasu wjazdu i wyjazdu tramwajów na odcinek jednotorowy. Zamieszczone także zostaną sygnalizatory umożliwiające odczyt działania systemu – gotowości, czy też awarii.

Na samej ulicy Przyjaźni niektóre przystanki mają być przebudowane do typu wiedeńskiego, tzn. z podwyższoną jezdnią do poziomu peronu przystankowego.

Prace wg pierwotnego terminu zamieszczonego w przetargu mają się rozpocząć 30 dni od podpisania umowy, zaś zakończyć – 15 grudnia 2013r.

Kryterium wyboru ofert: Cena: 100%.

Szczegóły specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można znaleźć na stronie spółki Wrocławskie Inwestycje:

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_07_2013/index.html

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter