Wymiana szyn tramwajowych na Placu Staszica

fot. Transportnews.

We wtorek 13 listopada w związku z wymianą szyn tramwajowych na pl. Staszica pomiędzy rozjazdami przy pl. Strzeleckim, zmienią się trasy linii tramwajowych 0L, 0P, 14, 15 i 24.

Linie tramwajowe 14 i 15 jadące w kierunku południowym (centrum miasta), zostaną skierowane objazdem od ul. Reymonta przez pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, ulicę Chrobrego, Łokietka, Drobnera i most Uniwersytecki do ulicy Grodzkiej.

Linia 15 w kierunku północnym zostanie skierowana od ulicy Kazimierza Wielkiego przez ulicę św. Mikołaja, pl. Jana Pawła II, most Sikorskiego, ulicę Dubois, Drobnera, Łokietka, Chrobrego, pl. Powstańców Wielkopolskich do placu Staszica.

Linia 24 w kierunku Osobowic, zostanie skierowana od ulicy Świdnickiej przez pl. Teatralny, ulicę Szewską, Grodzką, most Uniwersytecki, ulicę Drobnera, Łokietka, Chrobrego, pl. Powstańców Wielkopolskich do pl. Staszica.

Postoje techniczne linii 0L/0P będą odbywały się na pl. Staszica (zamiast na przystankach „Dworzec Nadodrze”, przy pl. Powstańców Wielkopolskich.

Autobusowe linie nocne i zjady i wyjazdy z zajezdni będą odbywać się bez zmian.

Wyżej wspomniane linie tramwajowe powrócą na swoje stałe trasy na pl. Staszica w poniedziałek 19 listopada.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter