23 kwietnia – zmiany w kursowaniu linii 917 do Gałowa

W związku z planowanym remontem drogi powiatowej łączącej Wrocław z miejscowością Gałów na terenie Gminy Miękinia, od 23 do 27 kwietnia 2012 roku tylko w godzinach od 7:00 do 18:00 zostanie całkowicie zamknięty przejazd ww. drogą na odcinku od granicy miasta Wrocławia do miejscowości Gałów.

W związku z powyższym autobusy linii 917 od godziny 8:00 do godziny 18:00 będą kursowały w skróconej relacji do pętli Ratyń.

Przejazd na odcinku pętla Ratyń – Gałów zapewni tymczasowa linia 817, której kursy dostosowane są do odjazdów/przyjazdów linii 117 i 917 w celu umożliwienia przesiadki.

Linię 817 obsługuje przewoźnik Trako Marek Wierzbicki, a jej kursy są opłacane przez inwestora remontu drogi – przez Skanskę.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter