Widowisko operowe Nabucco – zmiana tras linii tramwajowych

Od środy do niedzieli 23-27 maja w godzinach od 19:00 do 23:00 w związku z organizowanym na pl. Wolności widowiskiem operowym, zmienione zostaną trasy linii tramwajowych.

Tramwaje linii: 6, 7, 14 i 20 jadące w kierunku południowym (Krzyki, FAT, Oporów) zostaną skierowane objazdem od ulicy Kazimierza Wielkiego przez ulicę Widok i plac Teatralny do ulicy Świdnickiej z pominięciem przystanków „Narodowe Forum Muzyki” oraz „Renoma”.

Tramwaje linii 20 i 24 jadące w kierunku zachodnim (Leśnica, Pilczyce, Osobowice) zostaną skierowane objazdem od ulicy Świdnickiej przez plac Teatralny, ulicy Widok i Kazimierza Wielkiego z pominięciem przystanku „Narodowe Forum Muzyki”.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter