Nowe umowy w MPK i zakaz wypowiadania się na temat firmy

10.01.2014, Wrocław, ul. Krzywoustego.MPK Wrocław przygotowało nowy zapis umów zawieranych z pracownikami. Prócz nowego sposobu naliczania stawki za godzinę pracy, wyszczególniono w niej zapisy o zakazie wypowiadania się na temat firmy m.in. na portalach społecznościowych.

W nowych umowach zostały zawarte ustalenia dotyczące tajemnicy służbowej – do danych tych mają zaliczać się m.in. dane techniczne, wypadki przy pracy, polityka zatrudnienia, czy stosowane technologie. Dane te nie mogą być wyjawiane do sześciu lat po ustaniu zatrudnienia.

Zdaniem MPK, umowa jest zgodna z prawem, gdyż została ona przygotowana przez prawników specjalizujących się w prawie pracy, zaś podobne zapisy znajdują się w umowach wielu korporacji i firm. Pytanie – jakie informacje zaliczają się do tych danych, oraz czy zapisy te nie ograniczają dostępu do informacji publicznej, zwłaszcza gdy chodzi o firmę należącą do samorządu. Na to pytanie MPK nie odpowiedziało.

Nieoficjalnie mówi się, że zapisy o tajemnicy służbowej zbiegły się w czasie z przeciekami dotyczącymi faktu, iż w ostatnim czasie na miasto nie wyjeżdżało wiele brygad autobusowych i tramwajowych, jak się okazuje – z powodu tego, iż wciąż brakuje kierowców i motorniczych a część pracowników poszła na zwolnienie lekarskie. Takie informacje dla spółki mogą rzeczywiście być mało wygodne i najlepiej byłoby uniknąć takiego rozgłosu. Z drugiej strony zapis może być nadużywany, np. dla zatarcia informacji, czy firma wywiązuje się z umowy z Urzędem Miejskim, czy tabor MPK jest bezpieczny, jakie są średnie prędkości pojazdów MPK na poszczególnych liniach w ruchu miejskim, itp.

Nieoficjalnie mówi się także, iż mimo podniesienia stawki dla nowych pracowników MPK do 20 zł brutto za godzinę, dotychczasowi pracownicy nie są skorzy do podpisywania nowych umów. Także dla potencjalnych nowych pracowników warunki umowy są mało korzystne. Wiele argumentów się powtarza – na rynku jest dużo innych przedsiębiorstw komunikacyjnych, które także przyjmą kierowców z doświadczeniem zawodowym, z dużo mniej napiętymi warunkami zatrudnienia, stabilnym grafikiem i formą zatrudnienia a także z dużo wyższymi zarobkami.

Zastrzeżenia budzi także zakaz komentowania na forach dyskusyjnych, oraz w portalach społecznościowych. Zdaniem ekspertów, może to być furtką do wyłączania z dyskusji jakichkolwiek informacji dotyczącej spółki i jej funkcjonowania.

Pracownik jest zobowiązany dbać o dobre imię pracodawcy, jednak nie można całkowicie pozbawiać go prawa do wyrażania poglądów związanych ze swoim miejscem pracy, a w pewnych sytuacjach – nawet prawa do krytyki. Szczególnie gdy mamy do czynienia z miejską spółką, która wykonuje zadania publiczne

– komentuje Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na łamach Gazety Wyborczej.

Istnieje też obawa, że wypowiedzi danych osób na portalach społecznościowych sprzed kilku lat, zanim te zatrudniły się w MPK Wrocław, mogą z dnia na dzień stać się pretekstem do wymierzenia im kar.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter