Sevibus i DLA razem w obsłudze linii strefowych w gminie Miękinia

Przetarg na obsługę linii strefowych w gminie Miękinia, oraz linii okołoleśnickich rozstrzygnięty. Przez 3 lata do 2016r. linie będzie obsługiwać konsorcjum Sevibus i DLA.

Obie firmy ponownie wystartowały razem w przetargu na obsługę linii na terenie Wrocławia i gminy ościennej. Tym razem jednak konsorcjum nie miało żadnej konkurencji – wybrana została oferta, która jako jedyna została złożona.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom w jedynym kryterium: cena 100%
1 Sevibus Spółka Akcyjna – Lider

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 32, 51-168 Wrocław

100

Sevibus do obsługi linii przetargowych zamówił 3 nowe autobusy. Wybór marki nowych autobusów padł tradycyjnie na autobusy SOR a wybrano model BN9,5. W przeciwieństwie do ostatnio dostarczonych całkowicie jednokolorowych autobusów tej czeskiej marki, najnowsze nabytki Sevibusa, mają zderzaki pomalowane w kolorze czerwonym, gdy cała reszta pojazdu jest biała. Jak przekonuje firma, takie zaakcentowanie elementów karoserii powinno poprawić widoczność pojazdów.

Autobusy tradycyjnie już otrzymają urządzenia pokładowe umożliwiające namierzanie autobusów poprzez system ELTE SMOK, który to wraz z wejściem w życie nowej umowy zacznie działać na liniach strefowych gminy Miękinia i miejskich wokół Leśnicy również objętych przetargiem.

Słówko o specyfikacji zawartej w przetargu

Wraz z wejściem w życie nowej umowy wprowadzone będą zmiany na liniach strefowych gminy Miękinia – z linii 917 zostaną wydzielone warianty do miejscowości Brzezina, które zostaną rozróżnione jako linia 937. To jedyna drobna zmiana organizacyjna, zmienione zostaną nieco rozkłady jazdy, względem obecnie obowiązujących.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług publicznego transportu zbiorowego:

 • przewozowych na normalnych (117, 123, 137, 138)i strefowych liniach autobusowych (917, 923, 937),
 • druku i pośrednictwa sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Zamawiającego na strefowych liniach autobusowych,
 • prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
 • zorganizowania i wdrożenia automatycznego systemu rejestracji:
  a) lokalizacji pojazdów,
  b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
  c) pracy przewozowej,
  d) przetwarzanie danych osobowych

Zadania przewozowe będą obejmować przewozy realizowane na podstawowych trasach linii w wymiarze do 600.000 wozokilometrów rocznie oraz przewozy okresowe realizowane na trasach objazdowych tych linii. Usługi przewozowe nie będą  obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych.Przewidywana wielkość pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usług wynosi około 540 000 wozokilometrów rocznie. Powyższe zapisy nie dotyczą roku 2013 i 2016, dla których wielkość pracy przewozowej będzie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których wykonywana będzie praca przewozowa.

Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

Linia 117
Leśnica – Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka – Ratyń( – Kośnego – Jerzmanowska –  Jerzmanowo –  Jerzmanowska – Kośnego) – Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Płońskiego – Leśnica

Linia 123
Leśnica  –  Średzka  – Wolska – Marszowicka – Główna – Stabłowicka –  Pracze Odrzańskie  – Stabłowicka – Główna – Marszowicka – Wolska – Średzka –
(Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica) – Leśnica

Linia 137
Leśnica  –  Średzka – Dolnobrzeska – Wińska –  Las Mokrzański  –  Wińska – Dolnobrzeska- Średzka – (Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica) – Leśnica

Linia 138
Leśnica–    Średzka  – Dolnobrzeska – Krępicka – Mokrzańska- Średzka –  Lutyńska – Żar –  Lutyńska-  Średzka – Mokrzańska – Krępicka – Dolnobrzeska –  Średzka  – (Trzmielowicka – Płońskiego –  Leśnica)-  Leśnica

Leśnica  – Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Pustecka –  Miodowa – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego –
Leśnica

Leśnica– Średzka  – Dolnobrzeska – Krępicka –  Krępicka – szkoła– Mokrzańska- Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Średzka- Lutyńska – Żar

Linia 917
Leśnica
– Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka –  GAŁÓW –  Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Leśnica

Linia 923
Leśnica– Średzka – Jeleniogórska – Stabłowicka – (Główna  – Maślicka – Brodzka – Pracze Odrzańskie – Stabłowicka) – Główna – Wilkszyńska –  WILKSZYN (PISARZOWICE – Brzezinka Średzka –  BRZEZINA –  Brzezinka Średzka- PISARZOWICE) –  WILKSZYN– Wilkszyńska – Główna – Stabłowicka – (Pracze
Odrzańskie – Brodzka – Maślicka – Główna – Stabłowicka) – Jeleniogórska – Średzka – (Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica) – Leśnica

Linia 937 (kursuje tylko w dni robocze)
Leśnica– Średzka – Dolnobrzeska – Wińska – Las Mokrzański–  Brzezina– Las Mokrzański – Wińska – Dolnobrzeska – Średzka – (Trzmielowicka – Płońskiego–
Leśnica) – Leśnica

 

Przewidywany wymiar pracy przewozowej:

roboczy

sobota niedziela
Typ A Typ B razem Typ A Typ B razem Typ A Typ B Razem
117 235,9 0 235,9 229,24 0 229,24 221 0 221
123 300,12 0 300,12 203,19 0 203,19 191,06 0 191,06
138 201,08 7,34 208,42 104,35 0 104,35 97,55 0 97,55
917 175,88 0 175,88 94,61 0 94,61 81,17 0 81,17
923 27,65 424,9 452,55 247,1 0 247,1 247,1 0 247,1
937 101,05 0 101,05 0 0 0 0 0 0
Razem 1231,97 432,24 1664,21 1040,76 0 1040,76 990,58 0 990,58

 

miesięcznie rocznie
Typ A Typ B razem Typ A Typ B Razem
117 6990,76 0 6990,76 83889,12 0 83889,12
123 8179,64 0 8179,64 98155,68 0 98155,68
137 5446,26 0 5446,26 65355,12 0 65355,12
138 5231,36 161,48 5392,84 62776,32 1937,76 64714,08
917 4572,48 0 4572,48 54869,76 0 54869,76
923 2585,1 9347,8 11932,9 31021,2 112173,6 143194,8
937 2223,1 0 2223,1 26677,2 0 26677,2
Razem 35228,7 9509,28 44737,98 422744,4 114111,36 536855,76
Wiek pojazdów Wiek taboru:Autobusy podstawowe i dodatkowe – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres trwania umowy

Autobusy zastępcze – wiek nie może przekraczać 13 lat przez cały okres trwania umowy

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin Euro III, w pojazdach zastępczych Euro II

Długość pojazdów Typ A – co najmniej 7 metrów

Typ B – co najmniej 9 metrów

Typ C – co najmniej 11,5 metrów

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą) Typ A – minimum 45 miejsc ogółem w tym od 15 do 20 miejsc siedzącychTyp B – minimum 68 miejsc ogółem w tym od 20 do 23 miejsc siedzących

Typ C – minimum 95 miejsc ogółem w tym od 25 do 35 miejsc siedzących

 

Siedzenia typu 11/2 będą liczone jako pojedyncze.

 

Autobusy podstawowe Autobusy dodatkowe
Typ A Typ B Typ A  Typ B
5 2 1 1

Umowa z konsorcjum Sevibus i DLA została podpisana 16 maja br., która ma obowiązywać na okres 3 lat, lub “do wyczerpania wartości umowy”. Nowa linia 937 oraz nowa umowa wejdzie w życie 1 października 2013r. W tym też dniu na linie gminy Miękinia i leśnickie wyjadą autobusy firmy Sevibus.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter