58% torowisk w stanie dobrym, reszta do remontu

Zakończył się audyt wrocławskich torowisk tramwajowych prowadzony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Tylko 58 % wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31 % w stanie przeciętnym, a 11 % w stanie złym i bardzo złym.

W 2019 roku planowane są następujące prace remontowe:

 • Zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu;
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Wiśniowej do ul. Weigla – II etap (od ul. Dębowej do ul. Weigla);
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
 • Zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale-Sądowa-Orląt, Świdnicka-Piłsudskiego, Podwale-Muzealna, Świdnicka-Podwale.

Stan torowisk.
opracowanie: MPK Wrocław.

Na te prace zostanie przeznaczone 16,4 miliona złotych. W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk w 2019 roku, ZDiUM przeznaczy kolejne 21 mln zł. W następnych latach (2020-2023) zaplanowano już 53 mln zł w budżecie i będą prowadzone następujące prace:

Rok 2020

 • Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Świdnicka;
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale – Krupnicza – Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od ul. Muzealnej;
 • Zakup rozjazdów tramwajowych Pl. Dominikański św. Katarzyny, Piotra Skargi Teatralna Kołłątaja, Małachowskiego Pułaskiego, Skargi Teatralna Oławska, Hallera Powstańców, Hallera Grabiszyńska, Kazimierza Wielkiego Krupnicza, Legnicka/Złotoryjska;

Rok 2021

 • Wymiana rozjazdu i skrzyżowania torowego na skrzyż. Oławska/Kazimierza Wielkiego/Skargi/bł. Czesława
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale – ul. Świdnicka – od strony pl. Teatralnego;
 • Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi – ul.Teatralna rozjazd od ul. Kołłątaja;
 • Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi – ul.Teatralna;
 • Wymiana rozjazdu ul. Podwale – Krupnicza – Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich;
 • Remont torowiska na Mostach Pomorskich;

Rok 2022

 • Remont pętli Zawalna;
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera – ul. Powstańców Śląskich, rozjazd od ul. Hallera;
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera – ul. Grabiszyńska, rozjazd w ul. Hallera;
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Krupnicza, rozjazd od pl. Dominikańskiego;

Rok 2023

 • Remont torowiska w ul. Pułaskiego;
 • Remont torowiska w ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Broniewskiego;
 • Remont torowiska na pl. Staszica od pl. Strzeleckiego od ul. Łowieckiej;
 • Remont torowiska na Moście Osobowickim;
 • Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego – ul. Pułaskiego.

Wg audytu ZDiUM, w 2018 roku tramwaje wykoleiły się 61 razy, z czego ⅓ zdarzeń wynikała ze złego stanu torowiska. W 67 % przypadków przyczyna była inna (m.in. zdarzenie drogowe, niesprawny tramwaj).

Wydzielone mają zostać następujące odcinki torowisk:

 • Grabiszyńska
 • Wróblewskiego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Wystawowej; Projekt zostanie przygotowany i przekazany do realizacji w 2019 roku
 • Pułaskiego od ul. Malachowskiego do ul. Kościuszki – realizacja styczeń 2019 roku wraz z oddaniem do ruchu ulicy Pułaskiego pod wiaduktem.

Na wakacje 2019r. mają powstać również nowe odcinki bus-pasów:

Buspas ul. Krakowska

 • Odcinek 400 m po obydwu stronach w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej

Buspas na ul. Podwale 

 • Odcinek 300 m od ulicy Kołłątaja do ulicy Świdnickiej – skrajny prawy pas;

Buspas ul. Borowska

 • Odcinek 400 m od ulicy Ślicznej do Wieczystej

Rozważane jest również wybudowanie buspasu na ul. Krzywoustego na odcinku 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera. Projekt buspasu w tym miejscu ma powstać w kilku wariantach jego przebiegu.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter