MPK kupuje 40 nowych tramwajów – znów będą Moderusy?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę nowych tramwajów.

Przetarg wygra ten, kto zaoferuje najlepszy produkt w jak najniższej cenie. Jednym z kryteriów oceny ofert będzie udział niskiej podłogi. Im większy, tym propozycja producenta będzie lepiej punktowana. Liczy się też dobra cena, bo MPK chce w jak najkrótszym czasie kupić jak najwięcej nowych pojazdów – informuje przewoźnik na swoim profilu na facebooku.

Tramwaje mają być trójczłonowe, z co najmniej jednym członem z niską podłogą. Jej udział w całym wagonie powinien wynosić więcej jak 20%. Tramwaje mają być klimatyzowane, wyposażone w system monitoringu wizyjnego i audiowizualnej informacji pasażerskiej, oraz system liczenia pasażerów. Tramwaje muszą posiadać podzespoły napędu (falowniki, silniki, przetwornice) oraz układ klimatyzacji już produkowane i eksploatowane w okresie nie krótszym niż 2 lata.

Zakup będzie realizowany w ramach unijnego projektu modernizacji taboru tramwajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość zamówienia to 196 240 040.00 PLN netto, z czego Unia Europejska sfinansuje ponad 60 procent. Wagony mają zostać dostarczone do 30 listopada 2019 roku.

Oferty można składać do 3 lipca 2017 roku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogloszenie_o_zamowieniu_2017_S_095-187396.pdf
PN_24_2017_-_Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter