MPK Wrocław będzie zlecać przewozy autobusowe prywatnym przewoźnikom

1.11.2013, Wrocław, most Milenijny

fot. PK / Transportnews

Około 60 brygad na liniach autobusowych będzie obsługiwanych przez prywatnych przewoźników. MPK Wrocław liczy na to, że dzięki temu będzie szansa na pojawienie się nowych autobusów we wrocławskiej komunikacji miejskiej.

Decyzja MPK łączy się z ogłoszeniem w grudniu 2013r. przetargu na dzierżawę nowych autobusów. W połączeniu ze zlecaniem przewozów podwykonawcom, MPK zamierza sprzedać ok. 100 autobusów, co pozwoliłoby na odmłodzenie floty pojazdów. Umowy z przewoźnikami wykonującymi przewozy na liniach na zlecenie MPK będą podpisywane na co najmniej 10 lat.

Już teraz takie przewozy są realizowane – miejski przewoźnik zlecił zadanie obsługi linii zastępczej 717 firmie Trako. Od soboty 4 stycznia na linię zastępczą 701 mają wyjechać autobusy firmy DLA, zaś na linie dowozowe do stacji kolejowej Psie Pole wyjadą autobusy firm Polbus, DLA i Trako – w obu przypadkach będą to zlecenia wydane przez MPK Wrocław.

Pytaniem zasadniczym jest sens takiego działania. Miejski przewoźnik obsługuje linie autobusowe których obsługę zleca mu Urząd Miejski Wrocław wg stawek wzkm 5,66zł za autobus solo i 7,16zł za autobus przegubowy (* – źródło). Po zmianach do piramidy finansowania dołączą także prywatni przewoźnicy, którzy będą wykonywać pracę przewozową zamiast MPK, wykonując tę samą pracę niższym kosztem. Samo MPK wciąż będzie otrzymywać pieniądze za kursy zrealizowane przez podwykonawców, same zaś oszczędzając część środków.

Faktem jest, że podwykonawcy są w stanie zrealizować obsługę części linii autobusowych, co MPK, ale niższym kosztem. Dlaczego więc to zleceniodawca, czyli Urząd Miejski nie rozpisał przetargu na obsługę części linii autobusowych w którym mogliby startować ci sami podwykonawcy, których za podobne kwoty będzie utrzymywać MPK Wrocław?

Kolejne wątpliwości dotyczą zatrudnienia. Władze miejskiego przewoźnika zapewniają, że część pracowników zatrudnionych na umowę czasową będzie miało pierwszeństwo przy zatrudnieniu przez podwykonawców wybranych przez miejskiego przewoźnika i nie będzie zwolnień.

Zmniejszyć się ma różnica w stawkach wynagrodzenia między najstarszymi a  nowymi pracownikami, co z kolei ma zachęcić młodych ludzi do zatrudnienia się w MPK. Nie wiadomo na ile te starania przyniosą efekt, gdyż do 2015r. duża część pracowników przejdzie na emerytury.

Nie wiadomo jednak, czy zlecenie obsługi linii podwykonawcom faktycznie sprawi, że na liniach pojawią się nowsze autobusy. Małe jest też prawdopodobieństwo, że pojazdy na tych liniach będą posiadać biletomaty Mennicy, oraz spójne z miejskim przewoźnikiem, malowanie. Do tej pory MPK Wrocław nie ujawniło szczegółów dotyczących kryterium wyboru przewoźników do obsługi danych linii, jakie stawki proponują ci przewoźnicy, oraz czy był przeprowadzony przetarg na na zadanie.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter