Węzeł Borowska po poprawkach i z dużym opóźnieniem

Powstał z uwagi na Euro 2012, w pierwotnej wersji miał być zlokalizowany na ul. Suchej. Tymczasem od początku jego budowa powstaje z kłopotami. Tym razem od ostatniej niedzieli przesuwano wypukły bruk, informujący osoby niewidome o odległości od torowiska, bowiem okazało się, że został on źle położony.

Wcześniej, bo na początku października okazało się, że nie można zamontować dachu wiaty przystankowej, gdyż inżynierowie w środku zaplanowali postawienie słupa oświetleniowego. Potrzebne były specjalne plany niezbędne do zakończenia prac. I tak też termin zakończenia prac przesunął się na koniec listopada.

Zobacz zdjęcia z węzła Borowska:

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter