Komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym 2013

10.11.2013, Wrocław ul. Zatorska. 130 na trasie objazdowej przez Osiedle Sobieskiego.Uwaga! Między 24 grudnia 2013 roku, a 6 stycznia 2014 roku będą wprowadzone zmiany w kursowaniu wrocławskich tramwajów i autobusów. Zapoznaj się ze zmianami jakie Wydział Transportu zaplanował w tym okresie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

23 grudnia 2013 roku (poniedziałek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy.

24 grudnia 2013 roku (wtorek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy.
2. Linie:
1, 3, 4, 6, 15, 17, 23 i 33PLUS będą kursowały tylko do około godziny 15:00,
0L/P, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14/24, 20, 31PLUS i 32PLUS będą kursowały normalnie do końca dnia, po godzinie 15:00 co 30 minut,
11 po godzinie 15:00 zostanie przedłużona do Kowal i Oporowa,
20 po godzinie 15:00 będzie kursowała w skróconej relacji Leśnica – Grabiszynek – Leśnica,
14 po godzinie 15:00 będzie kursowała w skróconej relacji Osobowice – Grabiszynek,
24 po godzinie 15:00 będzie kursowała w skróconej relacji Grabiszynek – Osobowice.

25 – 26 grudnia 2013 roku (środa – czwartek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy z częstotliwością co 30 minut.

27 – 28 grudnia 2013 roku (piątek – sobota)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy.

29 grudnia 2013 roku (niedziela)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg niedzielnych rozkładów jazdy.

30 grudnia 2013 roku (poniedziałek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy.

31 grudnia 2013 roku (wtorek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy.
2. Linie:
1, 3, 4, 6, 15, 17, 23 i 33PLUS będą kursowały tylko do około godziny 19:00,
0L/P, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14/24, 20, 31PLUS i 32PLUS będą kursowały normalnie do końca dnia, po godzinie 15:00 co 30 minut,
11 po godzinie 19:00 zostanie przedłużona do Kowal i Oporowa,
20 po godzinie 19:00 będzie kursowała w skróconej relacji Leśnica – Grabiszynek – Leśnica,
14 po godzinie 19:00 będzie kursowała w skróconej relacji Osobowice – Grabiszynek,
24 po godzinie 19:00 będzie kursowała w skróconej relacji Grabiszynek – Osobowice.

1 stycznia 2014 roku (środa)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy z częstotliwością co 30 minut.

2 – 3 stycznia 2014 roku (czwartek – piątek)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy.

4 stycznia 2014 roku (sobota)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy.

5 stycznia 2014 roku (niedziela)

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg niedzielnych rozkładów jazdy.

6 stycznia 2014 roku (poniedziałek)

1.Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy z częstotliwością co 30 minut.

 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

23 grudnia 2013 roku (poniedziałek)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy z wyjątkiem linii 133 na której nie będą realizowane kursy szkolne (rozkład feryjny).
2. Linie autobusowe 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg feryjnych rozkładów jazdy.
3. Zawieszone zostanie kursowanie linii 310.

24 grudnia 2013 roku (wtorek)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy z wyjątkiem linii 900L, 900P, które będą kursowały wg specjalnych wigilijnych rozkładów jazdy (linie 901 i 910 w tym dniu są zawieszone).
2. Linie: 100, 103, 105, 107, 109, 110, 115, 119, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 141, 142, 146, 149, 325, 406, 409, 609 i 612 będą kursowały normalnie do końca dnia.
3. Linia 125 po godzinie 15:00 zostanie przedłużona do Bieńkowic.
4. Linie: A, C, D, K, N, 114, 116, 118, 126, 127, 129, 132, 144, 145 i 403 będą kursowały tylko do około godziny 15:00.
5. Linie: 113, 120, 136, 147 i 435 będą kursowały tylko do około godziny 18:00.
6. Linia autobusowa 717 po godzinie 15:00 będzie kursowała z częstotliwością co 30 minut.
7. Linia 140 będzie kursowała tylko do około godziny 20:30.
8. Zawieszone zostaną dodatkowe kursy uruchamiane w weekendy na liniach nocnych 245, 249, 251 i 259.
9. Zawieszony zostanie kurs linii 602 o godzinie 21:50 z Dworca Głównego PKP do koncernu LG oraz kurs o godzinie 23:20 z koncernu LG do Dworca Głównego PKP.
10. Zawieszony zostanie kurs linii 911 o godzinie 21:45 i 22:45 z placu Grunwaldzkiego do Kiełczowa.
11. Zawieszony zostanie kurs linii 911 o godzinie 22:10 i 23:10 z Kiełczowa do placu Grunwaldzkiego.
12. Zawieszony zostanie kurs linii 914 o godzinie 21:30 i 22:30 z Galerii Dominikańskiej do Domaszczyna.
13. Zawieszony zostanie kurs linii 914 o godzinie 20:34 z Domaszczyna do Galerii Dominikańskiej.
14. Zawieszony zostanie kurs linii 934 o godzinie 20:00 i 22:00 z Psiego Pola do Jaksonowic.
15. Zawieszony zostanie kurs linii 934 o godzinie 20:45 i 22:45 z Jaksonowic do Psiego Pola.
16. Zawieszony zostanie kurs linii 117 o godzinie 19:45, 20:45 i 23:15 z Leśnicy do Ratynia.
17. Zawieszony zostanie kurs linii 117 o godzinie 20:04 i 21:04 z Ratynia do Leśnicy.
18. Zawieszony zostanie kurs linii 123 o godzinie 21:00 z Leśnicy do Pracz Odrzańskich.
19. Zawieszony zostanie kurs linii 123 o godzinie 21:20 z Pracz Odrzańskich do Leśnicy.
20. Zawieszony zostanie kurs linii 137 o godzinie 21:35 i 23:15 z Leśnicy do Lasu Mokrzańskiego.
21. Zawieszony zostanie kurs linii 137 o godzinie 22:00 z Lasu Mokrzańskiego do Leśnicy.
22. Zawieszony zostanie kurs linii 138 o godzinie 21:15 i 22:45 z Leśnicy do Żaru.
23. Zawieszony zostanie kurs linii 138 o godzinie 21:30 i 23:00 z Żaru do Leśnicy.
24. Zawieszony zostanie kurs linii 917 o godzinie 22:15 z Leśnicy do Gałowa.
25. Zawieszony zostanie kurs linii 917 o godzinie 22:31 z Gałowa do Leśnicy.

25-26 grudnia 2013 roku (środa – czwartek)

1.    Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg niedzielnego rozkładu jazdy.
2.    Zawieszone zostanie kursowanie linii: C, 116, 129, 132, 145, 602, 901 i 910.
3.    Linie: A, D, K, N, 103, 105, 122, 127, 134, 144, 900L i 900P będą kursowały wg świątecznych rozkładów jazdy.
4.    Linia autobusowa 717 będzie kursowała wg świątecznego rozkładu jazdy częstotliwością co 30 minut.

27-28 grudnia 2013 roku (piątek – sobota)

1.    Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy:
z wyjątkiem linii 602 i 607, które w dniu 27 grudnia 2013 roku będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy ze zmianami:
·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z Dworca Głównego PKP do koncernu LG o godzinie 5:00, 6:00, 7:00; 13:00;
·    zawieszony zostanie kurs linii 607 z pl. Jana Pawła II do koncernu LG o godzinie 6:00;
·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z koncernu LG do Wrocławia o godzinie 5:55, 6:58, 7:49, 14:30, 22:30;
·    zawieszone zostaną kursy linii 607 z koncernu LG do Wrocławia o godzinie 7:20, 16:20.

29 grudnia 2013 roku (niedziela)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg niedzielnych rozkładów jazdy.

30 grudnia 2013 roku (poniedziałek)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy z wyjątkiem linii 133 na której nie będą realizowane kursy szkolne (rozkład feryjny).
2. Linie autobusowe 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg feryjnych rozkładów jazdy.
3. Zawieszone zostanie kursowanie linii 310.

31 grudnia 2013 roku (wtorek)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy
z wyjątkiem linii 602 i 607, które będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy ze zmianami:
·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z Dworca Głównego PKP do koncernu LG o godzinie 5:00, 6:00, 7:00, 13:00, 21:50;
·    zawieszony zostanie kurs linii 607 z pl. Jana Pawła II do koncernu LG o godzinie 6:00;
·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z koncernu LG do Wrocławia o godzinie 5:55, 6:58, 7:49, 14:30, 22:30; 23:20;
·    zawieszone zostaną kursy linii 607 z koncernu LG do Wrocławia o godzinie 7:20, 16:20.

2. Linie: 100, 103, 105, 107, 109, 110, 115, 119, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 140, 141, 142, 146, 149, 325, 406, 409, 609 i 612 będą kursowały normalnie do końca dnia.
3. Linia autobusowa 717 po godzinie 19:00 będzie kursowała z częstotliwością co 30 minut.
4. Linia 125 po godzinie 19:00 zostanie przedłużona do Bieńkowic.
5. Linie: A, C, D, K, N, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 127, 129, 132, 136, 144, 145, 147, 403 i 435 będą kursowały tylko do około godziny 19:00.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 241 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Kwidzyńska – Działdowska – Kowalska – Krzywoustego – Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego

Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Okulickiego – Zakrzów – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Krzywoustego – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Kowal, Psiego Pola i Osiedla Sobieskiego o godzinie:
    0:10; 0:45, 1:05, 1:15 i 1:50.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 243 na następującej trasie:

Pilczyce – Lotnicza – Bajana – Bystrzycka – Balonowa – Horbaczewskiego – Orlińskiego – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska –  Traugutta – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Krakowska – Opolska – Tyska – Księże Wielkie

Księże Wielkie – Tyska – Opolska – Krakowska – Traugutta – pl. Wróblewskiego –  Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska –  Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Swobodna – Świdnicka – Bożego Ciała – Widok – Kazimierza Wielkiego – Św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Bajana – Lotnicza – Pilczyce

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Pilczyc
i Osiedla Kosmonautów o godzinie:
    0:15; 0:45, 1:15 i 1:45.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Księża Wielkiego o godzinie:
   0:30; 0:45, 1:15, 1:30 i 1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 245 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Rybacka – Zachodnia – Poznańska – Długa – Starogroblowa – Popowicka – Pilczycka – Kozanowska – Kozanów

Kozanów – Kozanowska – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Poznańska – Zachodnia – Rybacka – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Popowic i Kozanowa o godzinie:
    0:20; 0:50, 1:20 i 1:50.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 246 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – mosty Warszawskie – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta – pl. Daniłowskiego – Kasprowicza – Broniewskiego – Obornicka – Zajezdnia Obornicka

Zajezdnia Obornicka – Obornicka – Broniewskiego – Kasprowicza – pl. Daniłowskiego – Berenta – Boya-Żeleńskiego – Kromera – mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Kromera, Karłowic i Różanki o godzinie:
   0:15; 0:45, 1:15 i 1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 247 na następującej trasie:

Kamieńskiego pętla – Kamieńskiego – Żmigrodzka – most Trzebnicki – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Krzyki

Krzyki – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Bożego Ciała – Widok – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Grodzka – most Uniwersytecki – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Żmigrodzka – Kamieńskiego – Kamieńskiego pętla

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku pętli Krzyki o godzinie:
    0:45, 1:10 i 1:40.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Dworca Nadodrze i Karłowic o godzinie:
    0:30, 1:05 i 1:35.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 249 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha –  Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Nowy Dwór (pętla)

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Wagonowa – Fabryczna – Robotnicza – pl. Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Nowego Dworu o godzinie:
    0:15, 0:40, 1:15 i 1:40.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 251 na następującej trasie:

Litewska (pętla) – Żmudzka – Kiełczowska – Poleska – Litewska – Gorlicka – Krzywoustego – Kromera – mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – pl. Bema – mosty Młyńskie – św. Jadwigi – most Piaskowy – Piaskowa – św. Katarzyny – bł. Czesława – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa –  Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl. Legionów – Grabiszyńska – Solskiego – Aleja Piastów

Aleja Piastów – Solskiego – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kościuszki – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława – św. Katarzyny – Piaskowa – most Piaskowy – św. Jadwigi – mosty Młyńskie – pl. Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera – Krzywoustego – Gorlicka – Litewska – Poleska – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska (pętla)

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Kromera, Psiego Pola i pętli przy ulicy Litewskiej o godzinie:
  0:20, 0:50 i 1:10.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku FAT-u, Oporowa i Alei Piastów o godzinie:
   0:45, 1:15, i 1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 253 na następującej trasie:

Leśnica – Średzka – Kosmonautów – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki – Wróblewskiego – Olszewskiego – Bacciarellego – Bartoszowice

Bartoszowice – Bacciarellego – Olszewskiego – Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1) – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Bożego Ciała – Widok – Kazimierza Wielkiego – Św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Osiedla Kosmonautów, Pilczyc i Leśnicy o godzinie:
    0:20, 0:50, 1:10 i 1:40.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Biskupina i Bartoszowic o godzinie:
    0:10, 0:40, 1:10, i 1:40.

Zostaną uruchomione dodatkowe w nocy z 31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 255 na następującej trasie:

Sępolno – Mickiewicza – Monte Cassino – Spółdzielcza – Olszewskiego – Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1) – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Dyrekcyjna – Gliniana – Borowska – Świeradowska – Gaj-pętla

Gaj-pętla – Świeradowska – Borowska – Dyrekcyjna – Joannitów – Dworzec Autobusowy – Joannitów – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki – Wróblewskiego – Olszewskiego – Spółdzielcza – Monte Cassino – Mickiewicza – Sępolno

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Osiedla Gaj o godzinie:
    0:15, 0:50, 1:15 i 1:50.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z Dworca Autobusowego w kierunku Sępolna o godzinie:
    0:20, 0:50, 1:20, i 1:50.

1 stycznia 2014 roku (środa)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg niedzielnego rozkładu jazdy.
2. Zawieszone zostanie kursowanie linii: C, 116, 129, 132, 145 i 602.
3. Linie: A, D, K, N, 103, 105, 122, 127, 134 i 144 będą kursowały wg świątecznych rozkładów jazdy.
4. Linia autobusowa 717 będzie kursowała wg świątecznego rozkładu jazdy częstotliwością co 30 minut.

2-3 stycznia 2014 roku (czwartek – piątek)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy.

4 stycznia 2014 roku (sobota)

1.Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy.

5 stycznia 2014 roku (niedziela)

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg niedzielnych rozkładów jazdy.

6 stycznia 2014 roku (poniedziałek)

1.Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg niedzielnego rozkładu jazdy.

2. Zawieszone zostanie kursowanie linii: C i 132.

3. Linia autobusowa 717 będzie kursowała wg świątecznego rozkładu jazdy częstotliwością co 30 minut.

4. Linia autobusowa 701 będzie kursowała wg świątecznego rozkładu jazdy częstotliwością co 15 minut.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter