System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

To system informacyjny dostarczający informacje o realizacji zadań przewozowych realizowanych przez środki komunikacji zbiorowej dla pasażerów i umożliwia podgląd ich realizacji przez służby nadzorujące.

Zadaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) jest przede wszystkim informowanie pasażerów o prognozowanym czasie przyjazdu danego pojazdu obsługującego konkretną linię komunikacji publicznej. Informacje te są przedstawiane za pomocą tablic elektronicznych montowanych na przystankach.

Wśród nich znajdują się takie dane, jak nazwa przystanku, numer linii, prognozowany lub/i rozkładowy czas odjazdu, oraz komunikaty specjalne. Co do tych ostatnich – mogą to być informacje przydatne pasażerom, takie jak: informacje o utrudnieniach, objazdach, lub mniej przydatne, jak np. reklamy.

SDIP umożliwia uzyskanie istotnych informacji dla organizatorów transportu zbiorowego w danym regionie. Są to między innymi:

 • położenie pojazdów realizujących połączenia na obszarze sieci komunikacyjnej,
 • trasa przejazdu pojazdów,
 • realizowane kursy,
 • informacje o opóźnieniach względem rozkładu realizowanych kursów, oraz o przyspieszeniu względem nich,
 • stan pracy elementów składających się na cały system, np. na poprawności zaprogramowania sterowników w pojazdach, czy też tablic przystankowych.

SDIP jest strukturą złożoną i na niego składa się wiele elementów, które przedstawione są na poniższej grafice:

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej działa w oparciu o dane dostarczane z pojazdów realizujących kursy w ramach komunikacji miejskiej. Do realizacji konieczne jest zastosowanie urządzeń, które dostarczają dane wymagane do ciągłego przekazywania danych do systemu.

Pojazdy muszą mieć możliwość przekazywania danych o swoim położeniu, potrzebny jest więc komputer, który umożliwia współpracę z modułem GPS, z modemem GSM pozwalającym na przekazanie danych o położeniu do serwera centrali sterowania.

Na zajezdniach powinny być zamontowane specjalne stacje bazowe pozwalające na szybkie pobranie aktualnych rozkładów do sterownika pojazdu. Transmisja danych dla tej czynności jest niekiedy dokonywana przez standard Bluetooth, lub WLAN. Obecnie odchodzi się już od każdorazowego aktualizowania rozkładów poprzez serwisowy komputer przenośny, lub poprzez czytnik kart pamięci w sterowniku pojazdu.

Na podstawie wysyłanych z pojazdu do serwera obliczany jest prognozowany czas przyjazdu, który na bieżąco jest aktualizowany z każdym kolejnym pakietem danych.


Tablice przystankowe są ważną częścią rozbudowanego Systemu Informacji Pasażerskiej. Montowane są na przystankach, węzłach przesiadkowych, peronach, czy na dworcach i służą do wyświetlania informacji dotyczących rozkładu jazdy z danego stanowiska, przystanku, lub peronu.czytaj więcej o tablicach przystankowych

W skład Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wchodzi również Panel Dyspozytorski, który pozwala na:

 • zarządzanie tablicami przystankowymi,
 • podgląd treści wyświetlanej na danej tablicy,
 • kontrolę działania tablic,
 • grupowanie tablic według różnych kryteriów, np. linia, kierunek, przystanek/węzeł komunikacyjny,
 • podawanie specjalnych komunikatów na konkretną tablicę, grupę tablic, lub na wszystkie tablice,
 • rozpoznawanie typu tablicy podłączonej do systemu,
 • usuwanie z tablic niezrealizowanych kursów przez pojazdy komunikacji zbiorowej,
 • kontrolę lokalizacji pojazdów na mapie,
 • zarządzanie użytkownikami programu.

We Wrocławiu dostęp do systemu podglądu położenia danych pojazdów komunikacji miejskiej mają tylko nieliczne osoby. Pomimo wcześniejszych obietnic udostępnienia takiej możliwości również dla pasażerów, mogą oni tylko sprawdzić położenie jedynie linii strefowych kilku gmin ościennych. Niedawno MPK Wrocław oddało do użytku stronę na której można sprawdzić położenie autobusów obsługujących konkretną linię, ale tylko obsługiwaną przez miejskiego przewoźnika.

Artykuł oparty na materiałach firmy SiMS z Bydgoszczy.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter