Miękinia rozbudowuje komunikację gminną

fot. Transportnews.Gmina Wrocław ogłosiła na początku stycznia 2019 roku przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Miękinia”.

Przetarg został ogłoszony po sytuacji w firmie Warbus, która obsługiwała linie strefowe w gminie Miękinia.

Przetarg dotyczy obsługi linii normalnych w Gminie Wrocław i linii strefowych w Gminie Miękinia w latach 2019-2021. W puli znajdować się będą następujące linie: 117, 123, 137, 138, 917, 923, 937, 938, a także nowe 940, 948 i 958.

Specyfikacja przetargu

 • Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług publicznego transportu zbiorowego:
 • przewozowych na normalnych i strefowych liniach autobusowych
 • druku i pośrednictwa sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Zamawiającego na strefowych liniach autobusowych
 • zorganizowania i wdrożenia automatycznego systemu rejestracji:
  a) lokalizacji pojazdów,
  b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
  c) pracy przewozowej.

Zadania przewozowe będą obejmować przewozy realizowane na podstawowych trasach linii w wymiarze do 1 200 000 wozokilometrów rocznie oraz przewozy okresowe realizowane na trasach objazdowych tych linii. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych .Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszania wielkości pracy przewozowej (wyrażonej liczbą wozokilometrów) w danym roku kalendarzowym w zakresie do 160.000 wozokilometrów w stosunku do wielkości pracy przewozowej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym wielkość pracy przewozowej w danym roku nie może być mniejsza niż 770 000 wozokilometrów.

Przewidywana wielkość pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usług wynosi około 1 070 000 000 wozokilometrów rocznie. Powyższe zapisy nie dotyczą pierwszego i ostatniego roku realizacji przedmiotu umowy, dla których wielkość pracy przewozowej będzie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których wykonywana będzie praca przewozowa.

Kryterium oceny oferty:

 • Norma emisji spalin w autobusach tymczasowych – 10%
 • Zapewnienie w autobusach podstawowych typu B największej liczby miejsc dostępnych z niskiej podłogi – 10%
 • Wyposażenie autobusów podstawowych typu C w układ rekuperacji energii hamowania oddawanej do instalacji elektrycznej autobusu – 10%
 • Wyposażenie autobusów podstawowych typu B w trzecie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości minimum 1 200 mm – 10%

Cena – 60%

Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

117
Leśnica
– Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka – Ratyń ( – Kośnego – Jerzmanowska – Jerzmanowo – Jerzmanowska – Kośnego) – Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Płońskiego – Leśnica

123
Leśnica
– Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Średzka- Wolska – Marszowicka – Główna – Maślicka – Królewiecka – Stadion Wrocław (Królewiecka) – Królewiecka – Maślicka – Główna – Marszowicka – Wolska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

137
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Wińska – Las Mokrzański – Wińska – Dolnobrzeska – Średzka -(Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

138
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska-– Krępicka – Mokrzańska- Średzka – Lutyńska – Żar – Lutyńska – Średzka – Mokrzańska – Krępicka – Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzemielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Średzka – Dolnobrzeska – Krępicka – Krępicka – szkoła – Mokrzańska- Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Średzka – Lutyńska – Żar

917
Leśnica
 – Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka – Gałów – Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Leśnica

923
Stadion Wrocław (Królewiecka)
– Królewiecka – Maślicka – Główna – Wilkszyńska – Wilkszyn (- Pisarzowice – Brzezinka Średzka – Brzezina Główna – Chrobrego – Kopernika – Brzezina Pętla – Kopernika – Chrobrego – Główna – Wilkszyńska) – Wilkszyn – Wilkszyńska – Główna – Maślicka – Królewiecka – Stadion Wrocław (Królewiecka)

937 (kursuje tylko w dni robocze)
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Średzka – Dolnobrzeska – Wińska – Las Mokrzański – Brzezina Chrobrego – Kopernika – Chrobrego – Brzezinka Średzka Główna – Parkowa – Brzezinka Średzka PKP – Główna – Brzezina Chrobrego – Kopernika – Chrobrego – Las Mokrzański – Wińska – Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa- Leśnica

938
Leśnica
– Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Krępicka – Mokrzańska- Średzka – Krępice Innowacyjna – Lutynia Wodna – Wrocławska – Kościuszki – Kościelna – Lutynia – Kościelna – Kościuszki – Wrocławska – Wodna – Krępice Innowacyjna – Wrocław Średzka – Mokrzańska – Krępicka- Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Leśnica

Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Krępicka – Mokrzańska- Średzka – Krępice Innowacyjna – Lutynia Wodna – Wrocławska – Kościuszki – Radakowice – Łowęcice Staw – Radakowice – Lutynia Kościuszki – Wrocławska – Wodna – Krępice Innowacyjna – Wrocław Średzka – Mokrzańska – Krępicka- Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa- Leśnica

940 (kursuje tylko w dni robocze)
Czerna – Wilkostów – Wojnowice – Główna – Mrozów- Cmentarna – Kościuszki – Wyzwolenia – Chrobrego – Wyzwolenia – Piastowska – Miękinia – Mrozowska – Kościuszki – Wrocławska – Lipowa – Miękinia – stacja PKP – Wrocławska – Kościuszki – Dolnobrzeska – Klęka – Białków – Księginice Lipowa – Wrocławska – Odrzańska – Klonowa – Lenartowice – Prężyce – Gosławice – Brzezinka Średzka Kolejowa – Pocztowa – Parkowa – Nowa – Główna – Brzezinka Średzka PKP

Brzezinka Średzka PKP – Kolejowa – Gosławice – Prężyce – Lenartowice – Księginice Klonowa – Odrzańska – Wrocławska – Lipowa – Białków – Klęka – Miękinia Dolnobrzeska – Kościuszki – Wrocławska – Lipowa – Miękinia – Stacja PKP – Wrocławska – Kościuszki – Mrozowska – Mrozów Piastowska – Wyzwolenia – Chrobrego – Wyzwolenia – Kościuszki – Cmentarna – Wojnowice Główna – Wilkostów – Czerna

Miękinia Pętla – Sportowa – Kościuszki – Dolnobrzeska – Klęka – Białków – Księginice Lipowa – Wrocławska – Odrzańska – Klonowa – Lenartowice – Prężyce – Gosławice – Brzezinka Średzka Kolejowa – Pocztowa – Parkowa – Nowa – Główna – Brzezinka Średzka PKP

Brzezinka Średzka PKP – Kolejowa – Gosławice – Prężyce – Lenartowice – Księginice Klonowa – Odrzańska – Wrocławska – Lipowa – Białków – Klęka – Miękinia Dolnobrzeska – Kościuszki – Sportowa – Miękinia Pętla

948 (kursuje tylko w dni robocze)
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Krępicka – Mokrzańska – Średzka – Krępice – Wróblowice – Błonie – Źródła – Kadłub wieś – Miękinia Lipowa – Miękinia – Stacja PKP – Wrocławska – Kościuszki – Sportowa – Miękinia Pętla

Miękinia Pętla – Sportowa – Kościuszki – Wrocławska – Miękinia – Stacja PKP – Lipowa – Kadłub wieś – Źródła – Błonie – Wróblowice – Krępice – Wrocław Średzka – Mokrzańska – Krępicka – Dolnobrzeska – Trzmielowicka – Rubczaka – Leśnica

958 (kursuje tylko w dni robocze)
Leśnica – Średzka – Krępice Wrocławska – Mrozowska – Szkolna – Żurawiniec Słoneczna – Główna – Polna – Mrozów Polna – Wyzwolenia – Chrobrego – Piastowska – Miękinia Mrozowska – Kościuszki – Wrocławska – Miękinia – Stacja PKP – Lipowa – Wrocławska – Kościuszki – Dolnobrzeska – Klęka – Zabór Wielki – Zabór Mały – Lubiatów – Głoska Główna – Gąsiorów – Księginice Sportowa – Wrocławska – Kolejowa – Księginice P&R

Księginice P&R – Kolejowa – Wrocławska – Gąsiorów – Głoska Główna – Lubiatów – Zabór Mały – Zabór Wielki – Klęka – Miękinia Dolnobrzeska – Kościuszki – Wrocławska – Lipowa – Miękinia – Stacja PKP – Wrocławska – Kościuszki – Mrozowska – Mrozów Piastowska – Wyzwolenia – Polna – Żurawiniec Polna – Główna – Pogodna – Zachodnia – Jesionowa – Krępice Mrozowska – Wrocławska – Wrocław Średzka – Trzmielowicka – Rubczaka – Leśnica

Zobacz rozkłady linii dołączone do przetargu

Przewidywany wymiar pracy przewozowej:

Wozokilometry dziennie
Linia Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
117 225,90 243,56 232,49 6874,00 82 488,00
123 917,11 641,90 641,90 25311,62 303 739,44
138 227,95 177,79 172,44 6415,82 76 989,84
917 232,70 96,34 80,90 5828,36 69 940,32
923 570,27 318,62 318,62 15094,90 181 138,80
937 177,12 0 0 3896,64 46 759,68
938 330,24 119,95 102,40 8154,68 97 856,16
940 232,00 0 0 5104,00 61 248,00
948 189,30 0 0 4164,60 49 975,20
958 168,55 0 0 3708,10 44 497,20
Razem 3 434,38 1 693,95 1 640,16 88 892,80 1 066 713,60

Typ A:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
18 232,00 196,28 196,28 6 674,24 80 090,88

Typ B:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
1 114,25 251,96 225,45 4423,14 53077,68
2 265,98 25826 252,91 7896,24 94754,88
3 150,79 234,72 217,17 5124,94 61499,28
4 181,50 217,98 213,60 5719,32 68631,84
5 185,85 222,97 222,97 5872,46 70469,52
6 224,85 0 0 4946,70 59360,40
7 159,75 0 0 3514,50 42174,00
8 286,14 0 0 6295,08 75540,96
9 253,16 0 0 5569,52 66834,24
11 237,92 0 0 5234,24 62810,88
14 120,26 0 0 2645,72 31748,64
15 122,45 0 0 2693,90 32326,80
Razem 2 302,90 1 185,89 1 132,10 59 935,76 719 229,12

Typ C:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
12 298,42 311,78 311,78 9059,48 108713,76
13 330,74 0 0 7276,28 87315,36
16 270,32 0 0 5947,04 71364,48
Razem 899,48 311,78 311,78 22 282,80 267 393,60

 

Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
Łącznie (A+B+C) 3 434,38 1 693,95 1 640,16 88 892,80 1 066 713,60

Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Wymagana liczba pojazdów: 20 autobusów (w tym 4 autobusy dodatkowe)

 • Typ A – 1 autobus
 • Typ B – 12 autobusów
 • Typ C – 3 autobusów

Autobusy dodatkowe

 • Typ A – 1 autobus
 • Typ B – 2 autobusy
 • Typ C – 1 autobus

Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych muszą spełniać następujące parametry techniczne:

Lp.

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru:

 • autobus podstawowy– wyprodukowany najwcześniej w roku podpisania umowy; wprowadzony do obsługi zadania nie później niż 270 dni od daty podpisania umowy.autobus tymczasowy – do 270 dni od daty zawarcia umowy tj. do czasu uruchomienia autobusów podstawowych – wiek nie może przekraczać 10 lat.
 • autobus dodatkowy – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres trwania umowy.
 • autobus zastępczy – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres trwania umowy

2

Silnik i podzespoły

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

 • Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych – norma czystości spalin co najmniej Euro 6;
 • Jednostka napędowa w autobusach tymczasowych i dodatkowych – norma czystości spalin co najmniej Euro 4,
 • Jednostka napędowa w pojazdach zastępczych normy czystości spalin -co najmniej Euro 4;

3

Długość pojazdów

 • Typ A – od 7,90 do 9,19 metrów;
 • Typ B – od 9,20 do 10,65 metrów;
 • Typ C – od 10,65 metrów do 12,20 metrów;

4

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą)

 • Typ A – minimum 50 miejsc ogółem: w tym minimum 14 miejsc siedzących i minimum 30 miejsc stojących
 • Typ B – minimum 65 miejsc ogółem: w tym minimum 18 miejsc siedzących i minimum 40 miejsc stojących, minimum 4 miejsca dostępne bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi
 • Typ C – minimum 80 miejsc ogółem: w tym minimum 20 miejsc siedzących i minimum 50 miejsc stojących, minimum 6 miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi

5

Liczba drzwi

 • Minimum 2 pary drzwi dla typów autobusów podstawowych i dodatkowych typu A i B (z uwzględnieniem oferty Wykonawcy)
 • Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed 1 osią o szerokości efektywnej min. 600 mm,
 • Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 m,
 • Minimum 3 pary drzwi dla typów autobusów podstawowych i dodatkowych typu C
 • Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm,
 • Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 m
 • Drzwi trzecie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone za drugą osią o szerokości efektywnej min. 1200 m
 • Każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i święcące aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz autobusu, nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi.
 • Każde drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy ściśnięciu pasażera)
 • Akustyczny sygnał ostrzegawczy umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujący w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekund przed rozpoczęciem zamykania.
 • Układ sterowania drzwiami musi posiadać urządzenia automatyczne, które zapobiega możliwości odjechania pojazdem z miejsca zatrzymania i postoju, gdy drzwi nie są całkowicie zamknięte – tzw. blokadę przystankową.

Przy drzwiach muszą być zamontowane ścianki działowe tzw. wiatrołapy, oddzielające miejsca pasażerskie od strefy drzwi dla autobusów typu B i C (nie jest wymagane w autobusach typu A oraz wszystkich autobusach tymczasowych i zastępczych)

6

Niska podłoga (obowiązuje dla wszystkich autobusów wprowadzanych do ruchu)

Autobusy typu A:

 • poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 325 mm.
 • strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi.
 • dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.

Autobusy typu B i C:

 • powierzchnia podłogi (przejście środkowe) na całej długości bez stopni poprzecznych.
 • w każdym wejściu maksymalna wysokość podłogi 325 mm od poziomu jezdni (liczona bez przyklęku) oraz brak stopni w każdych drzwiach,
 • funkcja umożliwiającą wykorzystanie tzw. „przyklęku”

Wszystkie typy autobusów:

 • w drugich drzwiach podest (pochylnia dla wózka inwalidzkiego) odkładana ręcznie lub obsługiwana automatycznie przez kierowcę
 • Naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki (w taborze typu C wymagany minimum 750mmx2500mm), a w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz przy drugich drzwiach na zewnątrz pojazdu przycisk umożliwiający żądanie wysunięcia podestu oznaczony symbolem osoby na wózku inwalidzkim z oznakowaniem w języku Braille’a.

W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu.

Podest oraz miejsce dla wózka inwalidzkiego powinny spełniać wymagania Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

Dla autobusów tymczasowych i zastępczych wszystkich typów dopuszcza się następujące rozwiązanie:

 • poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm. W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej.
 • strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi.
 • dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.
 • dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują)

7

Tablice informacyjne zewnętrzne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich typów autobusów: – tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy) – tablica boczna pomiędzy przednimi i drugimi drzwiami w górnej części – dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) – tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylniej Wszystkie tablice sterowane elektronicznie – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika. Treść tablic informacyjnych, która będzie podlegać kontroli zamieszczona została w ust. 6 przedmiotowego załącznika. Przed rozpoczęciem świadczenia usług Zamawiający potwierdzi ich treść lub wprowadzi korekty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt do treści tablic informując o Wykonawcę tym z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

8

Tablice informacyjne wewnętrzne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich typów autobusów:

Tablica boczna z umieszczonym schematem linii zawierającym nazwy wszystkich przystanków;

Tablica przednia, umieszczona za kabiną kierowcy, z numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy);

Tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylniej i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) – możliwe jest zastosowanie sekwencji płynącej – wymóg wyświetlania kierunku jazdy na tablicy tylniej nie dotyczy autobusów tymczasowych.

Wszystkie tablice powinny być skonstruowane w technologii LED z możliwością wariantowego włączenia i wyłączenia opcji automatycznej regulacji jasności w zależności od warunków oświetlenia panujących na zewnątrz pojazdu (na podstawie decyzji przekazanej przez Zamawiającego) o rozdzielczości co najmniej:

 • tablica przednia – 24×200 punktów świetlnych,
 • tablica boczna – 24×160 punktów świetlnych,
 • tablica tylna – 24×160 punktów świetlnych.

Wyświetlacz podsufitowy (wykonany w oparciu o monitor LCD)- nie dotyczy autobusów tymczasowych

Wymagania techniczne:

 • lokalizacja – pod sufitem za kabiną kierowcy w osi podłużnej pojazdu i skierowana do tyłu zapewniająca dobrą widzialność dla pasażerów w szczególności z miejsc siedzących,
 • technologia – pozwalająca na wyświetlanie w kolorze tekstu i grafiki oparta na matrycy LCD z podświetleniem LED, z regulacją jasności obrazu w zależności od warunków oświetlenia panujących w pojeździe,
 • wymiar: przekątna 22’’ lub 23’’, format obrazu 16:10 lub 16:9,
 • minimalna rozdzielczość – 1280×720 pikseli,
 • jasność – min. 250cd/m2,
 • minimalny kontrast – 1000:1,
 • kąt widzenia (poziom/pion) – 170°/160 °,
 • możliwość ciągłej modyfikacji wyświetlanych treści w zależności od stopnia realizacji kursu,
 • możliwość wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (dużych i małych), uwzględniając wszystkie symbole, znaki specjalne oraz polskie litery,
 • z możliwością prezentowania wybranych elementów różną (inną) czcionką.

Wyświetlane treści:

 • oznaczenie linii,
 • kierunek jazdy (przystanek docelowy),
 • nazwę przystanku bieżącego (przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku i w czasie postoju na nim) lub nazwę kolejnego przystanku z poprzedzającym opisem „następny przystanek” (po ruszeniu pojazdu z przystanku i w czasie jazdy między przystankami),
 • fragment przebiegu trasy – ostatni obsłużony przystanek (wyszarzony), przystanek bieżący/następny (wyróżniony graficznie) oraz minimum sześć kolejnych przystanków,
 • informacja o charakterze przystanku: „na żądanie”, granica strefy biletowej przy ich nazwach
 • aktualną datę i godzinę,
 • komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie”
 • innych komunikatów informacyjnych np. o awarii pojazdu, zmianie trasy z możliwością wyświetlania w sekwencji płynącej

UWAGA W autobusach tymczasowych zamiast wyświetlacza podsufitowego dopuszcza się tablice przednią umieszczoną za kabiną kierowcy z umieszczonym na niej numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy)

Graficzny projekt docelowego sposobu prezentacji informacji, (rozplanowanie treści, rozmiar i krój czcionek, kolorystyka, sekwencje) powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przed wprowadzeniem do ruchu autobusów podstawowych. Dopuszcza się możliwość wygaszenia tego wyświetlacza na czas postoju autobusu na przystanku końcowym trwającego powyżej 5 minut i ponownego włączenia na 1 minutę przed czasem odjazdu.

Zapowiedzi głosowe (nie dotyczy autobusów tymczasowych):

Możliwość automatycznej emisji plików dźwiękowych opracowanych we własnym zakresie przez Wykonawcę z prezentacją:

 • informacji o bieżącym przystanku – przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku
 • informacji o następnym przystanku – po ruszeniu pojazdu z przystanku,
 • informacji o charakterze przystanku: „na żądanie”, granica strefy biletowej
 • innych informacji np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów Kierujący pojazdem powinien mieć możliwość ręcznej regulacji głośności zapowiedzi. Zakres dopuszczalnej regulacji głośności powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Numer ewidencyjny wewnątrz pojazdu w jego przedniej części w zasięgu kamery monitoringu

9

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

 Nad przednimi drzwiami pojazdu napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”, na prawej burcie pojazdu przy wszystkich drzwiach informacje o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami.

Przy wszystkich drzwiach autobusu należy zamieścić informację, „Bilety okresowe Urbancard obowiązują tylko w granicach Wrocławia”.

Autobusy podstawowe i dodatkowe oznakowane herbami Wrocławia i gminy Miękinia (pozyskanymi we własnym zakresie przez Wykonawcę) oraz o jednolitej kolorystyce z użyciem dwóch kolorów: barwy żółtej (RAL1021) i czerwonej (RAL3001) – szczegółowe wymagania odnośnie kolorystyki zostaną przekazane przez Zamawiającego do 7 dni od podpisania umowy. Wymogi odnośnie kolorystyki i znaków nie dotyczą pojazdów tymczasowych i zastępczych

Numer ewidencyjny pojazdu (system numeracji autobusów należy uzgodnić z Zamawiającym) z każdej zewnętrznej strony pojazdu.

Numer brygady w formie wyświetlacza elektronicznego umieszczony z prawej przedniej szyby pojazdu (w autobusach tymczasowych nie jest wymagana forma elektroniczna).

Szczegółowy schemat oznakowania zewnętrznego dla poszczególnych typów autobusów (w tym wielkość i rodzaj zastosowanych czcionek) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed wprowadzeniem danego pojazdu do ruchu

10

Urządzenia specjalne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Kasy fiskalne i czytniki biletów elektronicznych (w tym Urbancard) zlokalizowane w miejscu umożliwiającym ich obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom z umożliwieniem zakupu biletów jednorazowych za pomocą karty płatniczej (kasy fiskalne i czytniki biletów elektronicznych obowiązujące na liniach strefowych nie są wymagane w autobusach obsługujących linie normalne)

Kasowniki elektroniczne – co najmniej dwa z możliwością dynamicznej, automatycznej zmiany ciągu drukowania znaków oraz z możliwością drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków umożliwiających oznaczenie na bilecie daty, czasu rozpoczęcia podróży oraz numeru pojazdu zlokalizowane w miejscu umożliwiającym ich obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom.

Rejestrator z systemami automatycznej kontroli punktualności, jakości usług przewozowych i lokalizacji pojazdów system monitoringu.

Środki łączności umożliwiające kierowcy bezpośredni kontakt z centralą Wykonawcy, Zamawiającym oraz służbami alarmowymi. System automatycznej kontroli punktualności i jakości usług przewozowych i lokalizacji pojazdów oraz system monitoringu nie jest wymagany w autobusach tymczasowych

Układ rekuperacji – wyposażenie autobusów podstawowych typu C w układ rekuperacji hamowania oddawanej do instalacji elektrycznej autobusu (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

11

Wyposażenie wnętrza

Minimum 2 klapy dachowe dla autobusów typu B i C, minimum 1 klapa dachowa dla autobusów typu A

Przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech oknach (minimum po dwie na każdej bocznej ścianie pojazdu) dla autobusów typu B i C, w co najmniej dwóch oknach dla autobusów typu A (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu).

System poręczy poziomych i pionowych dla osób stojących:

 • rozplanowanie poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymywanie się przez pasażerów opuszczających miejsca siedzące, jednocześnie uniemożliwiały uderzenie się w głowę podnoszącego się z siedzenia pasażera,
 • poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez pasażerów stojących zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się na poręczach podczas jazdy; uchwyty zamontowane w strefie platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi,

Oświetlenie zapewniające pasażerom dobrą widoczność wewnątrz pojazdu;

Przyciski STOP (przystanek „na żądanie”) z oznakowaniem w języku Braille’a:

 • przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku,
 • rozmieszczenie przycisków – równomiernie na całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych powierzchniach,
 • liczba przycisków – minimalnie 1 na każde 6 miejsc siedzących, zalecane rozwiązanie – umieszczenie przycisków na każdej pionowej poręczy (w autobusach tymczasowych i zastępczych dopuszcza się minimum 1 przycisk przy każdych drzwiach)
 • naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest wyświetleniem na ok. 5 sekund komunikatu „STOP” na wyświetlaczach wewnętrznych.

Czytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego

Komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

Fotele pasażerskie:

 • fotele o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne – o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti”,
 • materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie)
 • kolorystyka materiałów tapicerskich – jednolita w całym autobusie w kolorze niebrudzącym,
 • wkładki tapicerskie siedziska i oparcia wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczająca pod tapicerką,
 • mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości.

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej (wymóg nie dotyczy autobusów tymczasowych)

Układ sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych działający automatycznie na podstawie danych rejestrowanych przez czujniki pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, posiadający funkcje chłodzenie-ogrzewanie z możliwością pracy urządzeń w trybie samej wentylacji przestrzeni pasażerskiej, a także posiadający możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia urządzeń klimatyzacyjnych.

Uruchomienie klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej powinno nastąpić przy osiągnięciu temperatury zewnętrznej 22°C a układ sterowania powinien utrzymywać temperaturę nie wyższą niż:

 • 22°C przy temperaturze zewnętrznej do 24 °C,
 • temperatura zewnętrzna pomniejszona o 3 °C przy temperaturze zewnętrznej powyżej 24 °C

Przy schładzaniu wnętrza pojazdu należy dążyć do nie obniżania temperatury wewnętrznej poniżej 22°C

W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych Zamawiający może określić inne przedziały temperatur.

System ogrzewania przestrzeni pasażerskiej

Działający automatycznie na podstawie danych rejestrowanych przez czujniki pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, posiadający też możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia pracy urządzeń. Układ sterowania pracą urządzeń grzewczych powinien zapewnić średnią temperaturę wewnątrz autobusu w zakresie:

 • od 7°C do 15°C – przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 °C
 • powyżej 15°C – przy temperaturze zewnętrznej od 5 °C z zastrzeżeniem zapisów dotyczących klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej

W przypadku autobusów tymczasowych wymagane jest włączenie ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza 5°C oraz możliwe wyłączenie gdy temperatura na zewnątrz przekracza 10°C

Temperatura powietrza wewnątrz i na zewnątrz pojazdu będzie określana według wskazań termometru elektronicznego zamontowanego w pojeździe w miejscu umożliwiającym jego odczyt z miejsca kierowcy. Wartość temperatury wewnątrz pojazdu powinna być przekazywana do systemu automatycznej kontroli punktualności wraz z pozostałym danymi przekazywanymi do tego systemu.

W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych Zamawiający może określić inne przedziały temperatur dotyczące klimatyzacji i ogrzewania przestrzeni pasażerskiej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PUNKTUALNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PRZEWOZOWYCH

1.  Punktualność  w  ramach  świadczonych  usług  określa  punktualność  odjazdów poszczególnych kursów z przystanków wyznaczonych na trasie  linii.  Punktualność określają następujące cechy:

 • zatrzymanie  pojazdu –  jest  to   zatrzymanie  się  pojazdu  na  przystanku  i otwarcie drzwi.
  odjazd –  jest  to  ostatnie  zamknięcie  drzwi  pojazdu  na  przystanku,  a  w przypadku przystanku początkowego moment odjazdu z przystanku.
  przejazd– przejazd pojazdu obok przystanku „na żądanie” bez zatrzymania

2.  Przy ocenie punktualności świadczonych usług stosuje się poniższe zasady:

 • za odjazd punktualny uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu nie później niż 2:59 minut i nie wcześniej niż 0:59 sekund w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy,
 • za odjazd niepunktualny uważa się każdy przypadek:
  – spóźnienia  większego  niż  2:59  minut  i  mniejszego  niż  interwał  wynikający  z częstotliwości  kursowania.  Jednakże  jeżeli  interwał jest  większy  niż  15  minut maksymalne dopuszczalne spóźnienie może wynosić 14:59 minut.
  Przyjazd  na  przystanek  końcowy  przed  czasem  uznaje  się  za  przyjazd punktualny.
 • za odjazd niewłaściwie zrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego  w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  – ominięcie  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem przystanku  „na  żądanie”  (w  przypadku  braku  zatrzymania  autobusu  na przystanku  stałym  zdarzenia  tego  nie  rozpatruje  się z  punktu  widzenia punktualności),
 • – za  odjazd  niezarejestrowany  uważa  się  każdy  przypadek  braku  rejestracji odjazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
  – za przejazd niezarejestrowany– uważa się każdy przypadek braku rejestracji przejazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
 • za odjazd niezrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu niezarejestrowanego na przystanku stałym i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia.
  – przejazdu niezarejestrowanego na przystanku na żądanie i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia,
 • za odjazd odrzucony uważa się każdy uznany przez Zamawiającego przypadek:
  – odjazdu niepunktualnego zgodnie z definicją z podpunktu b),
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem  przystanku „na żądanie”,(w przypadku braku zatrzymania autobusu na przystanku stałym zdarzenia tego nie rozpatruje się z punktu widzenia punktualności).

Termin składania ofert mija 11 lutego 2019r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter