5 mln zł kary dla MPK za przetarg na dostawę 12 wagonów tramwajowych

MPK Wrocław musi zwrócić prawie 5 milionów złotych dotacji unijnej, które dostało na zakup tramwajów w 2011 roku. Chodzi o zakup częściowo niskopodłogowych wagonów typ 205WrAs. Ministerstwo Finansów znalazło uchybienia w przeprowadzonym przez miejską spółkę przetargu. Ta z kolei nie zgadza się z zarzutami i grozi skierowaniem sprawy do sądu.

W 2011 roku MPK Wrocław ogłosiło przetarg na dostawę 12 tramwajów – z czego 4 miały być całkowicie wysokopodłogowe, a 8 miało posiadać niską podłogę w środkowej jego części. Wybrano ofertę Protramu, która była najkorzystniejsza względem określonych wymagań.

Jednakże do umowy dołączono aneks w którym wynikało, że MPK zrezygnowało z dostawy 4 wysokopodłogowych wagonów. Oznaczało to więc, że miejska spółka otrzymała 8 wagonów częściowo niskopodłogowych typu 205WrAs (2719-2726). Następnie MPK wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie tego zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego, który dotyczył właśnie tych ośmiu wagonów. Spółka otrzymała na ten cel prawie 18 mln zł.

Okazuje się jednak, że część z tej kwoty – ok. 5 mln zł będzie musiała zwrócić, gdyż Ministerstwo Finansów dopatrzyło się uchybienia przy zmianie umowy z Protramem. Zdaniem resortu, MPK nie dotrzymało zasady konkurencyjności, jaka powinna obowiązywać przy przetargach, bowiem udział w przetargu nie mogli brać producenci tramwajów wyłącznie niskopodłogowych, a z podpisaniem umowy zrezygnowano z zakupu tego drugiego typu wagonów.

Urząd marszałkowski rozdzielający unijne dotacje między firmy na Dolnym Śląsku, zlecił wykonanie w tej sprawie ekspertyzy Politechnice Wrocławskiej i na podstawie jej wyników uznał, że MPK nie złamało warunków konkurencyjności. Ponadto wielokrotnie wysyłał odwołania do Ministerstwa Finansów w obronie MPK. Argumenty te jednak zostały odrzucone.

Dziwną sprawą jest jednak fakt, że wiceprezes MPK, Patryk Wild odpowiedzialny za inwestycje, ma pretensje do UMWD, że ten nie poinformował przewoźnika o naruszeniu warunków ustawy o przetargach publicznych. Nie wyklucza też skierowania sprawy do sądu w tej sprawie.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter